Počinje II ciklus MEET modula!

U novembru počinje drugi ciklus predavanja u sklopu EARSMUS+ Jean Monnet projekta pod nazivom “Savremene tehnike za osiguranje okolišne održivosti u Istočnoj Europi” ili skraćeno MEET. U toku zimskog semestra aktivni su slijedeći moduli: Modul A – Održiva poljoprivreda (bechelor nivo) https://meet.motherlandia.org/bs/modul-a/ Modul C – Klimatski pametne poljoprivredne tehnologije i Read more…

MEET: Upoznajmo se!

EARSMUS+ Jean Monnet projekat pod nazivom “Savremene tehnike za osiguranje okolišne održivosti u istočnoj Europi” ili skraćeno MEET, nakon održanog Kick-off sastanak (22. decembar 2020 godine) zvanično je i počeo sa radom. Glavni cilj ovog modula je izgradnja kapaciteta i podizanje svijesti o značaju zaštite životne sredine, a kroz moderne Read more…