Nastava u okviru MEET Modula završena: Postignuti značajni rezultati!

EARSMUS+ Jean Monnet projekat odobren za finansiranje u sklopu EU Jean Monnet 2020 aktivnosti (JMA2020, poziv EAC/A02/2019), a pod nazivom “Savremene tehnike za osiguranje okolišne održivosti u istočnoj Europi” ili skraćeno MEET, na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu realizira se već treću godinu i trenutno je u završnoj fazi. Osnovni Read more…

Digitalizacija i primjena IT u poljoprivredi: Prednosti su manje više očite, postoje li nedostaci?

..možda će u budućnosti poljoprivrednici pored opterećenosti od zaštite nasada od biljnih bolesti i štetnika, morao dodatno se braniti od kompjuterskih virusa?! U okviru predavanja na MEET Modulu C (Klimatski pametne poljoprivredne tehnologije i prakse u upravljanju zemljištem i vodama) govorilo se o klimatski pametnoj poljoprivredi, preciznoj poljoprivredi, delijskom istraživanju, Read more…

Prijave na treći i ujedno završni ciklus MEET modula su počele!

U novembru počinje završni (III) ciklus predavanja u sklopu EARSMUS+ Jean Monnet projekta pod nazivom “Savremene tehnike za osiguranje okolišne održivosti u Istočnoj Europi” ili skraćeno MEET. U toku zimskog semestra aktivni su slijedeći moduli: Modul A – Održiva poljoprivreda (bechelor nivo) https://meet.motherlandia.org/bs/modul-a/ Modul C – Klimatski pametne poljoprivredne tehnologije Read more…

Kritika čiste inovacije!

Cjelokupna priča o klimatskim promjenama i pokušajima pronalaska novih otkrića kako bi se pomoglo ljudskom društvu, zapravo predstavlja jedan od najvećih problema – Elma Bašić Foto: Sabrija Čadro ”Danas, kada je čitav svijet pred slomom i propašću, moramo ispitati način na koji je on ustrojen, jer problem leži baš u Read more…

Uspješno završena prva godina MEET projekta..i još mnogo toga!

Projekat “Savremene tehnike za osiguranje okolišne održivosti u Istočnoj Europi” ili MEET (621118-EPP-1-2020-1-BA-EPPJMO-MODULE) predstavlja Erasmus+ Jean Monnet module koji za cilj imaju prije svega podučavanje, a zatim i promociju primjene EU praksi za očuvanje prirodnih resursa uz postizanje održivog razvoja. U toku 2021. godine na modulu je realizirano 7 modula Read more…