Modul A
Održiva poljoprivreda

Nastavnici:
Doc. dr Sabrija Čadro
dr Ognjen Žurovec
Doc. dr Mirza Uzunović

Predavanja su namijenjena za: nivo bechelora
Vrijeme održavanja: 07. novembra 2022.  – 9. decembra 2022. godine
Forma: 5 sedmica, 3h sedmično (15h)
Izvođenje nastave: Video prezentacije i interakcija putem google meet aplikacije

Maksimalan broj polaznika: 25

Moodle link kursa: link

Razumijevanje osnovnog koncepta održivosti s posebnim naglaskom na održivu poljoprivredu i zaštitu okoliša. Studenti će se upoznati sa uticajem poljoprivredne proizvodnje na okoliš u BiH i EU. Sve dodatne informacije mogu se dobiti  kontaktiranjem Doc. dr Sabrije Čadro preko Moodle stranice kursa ili na maila adresu: s.cadro@ppf.unsa.ba

Polaznici modula A nagrađeni certifikatom

Ciklus I: 2020/2021

Adna Čajdin, Zerina Ogrić, Elvedin Alić, Zejneba Mahmutović, Faruk Hadžić, Olivera Lučić, Ante Bubalo, Branka Janko, Adnan Jašarević, Iris Starčević, Alen Pavlović, Lejla Hećimović, Fata Jašarević, Amina Kasapović, Amina Hasagić, Milana Đermanović, Edina Ramljak

Ciklus II: 2021/22

Bernisa Klepo, Arijana Mušić, Aida Hadžihasanović, Mirela Mujkić, Borna Sačerić, Emir Delić, Benjamin Crljenković, Ajdin Halilić, Nermina Hasičević, Tarik Kantić, Imran Muharemović, Ajdin Avdović, Emina Vlahovljak, Nedeljka Imamović, Hana Husejnagić

Ciklus III: 2022/23

Elma Kazić, Andrej Pezić, Jasmina Stevanović, Šejla Mujezin, Imran Muharemović, Lara Kajan, Irhad Topovčić, Haris Kanlić, Kristina Grgošević, Magdalena Rajković, Belma Osmanagić, Esma Omanović, Melanie Imre, Aida Šabić, Tea Krajinović, Dragana Protić, Kristina Pavlović, Mirza Valjevac, Katarina Marić