Modul A
Održiva poljoprivreda

Nastavnici:
Doc. dr Sabrija Čadro
dr Ognjen Žurovec
Doc. dr Mirza Uzunović

Predavanja su namijenjena za: nivo bechelora
Vrijeme održavanja: 08. novembra 2021.  – 10. decembra 2021. godine
Forma: 5 sedmica, 3h sedmično (15h)
Izvođenje nastave: Video prezentacije i interakcija putem google meet aplikacije

Maksimalan broj polaznika: 25

Moodle link kursa: link

Razumijevanje osnovnog koncepta održivosti s posebnim naglaskom na održivu poljoprivredu i zaštitu okoliša. Studenti će se upoznati sa uticajem poljoprivredne proizvodnje na okoliš u BiH i EU. Sve dodatne informacije mogu se dobiti  kontaktiranjem Doc. dr Sabrije Čadro preko Moodle stranice kursa ili na maila adresu: s.cadro@ppf.unsa.ba