Modul E

Suša u promenljivom okruženju

Nastavnik: Prof. dr Milan Gocić

Predavanja su namijenjena za: Bachelor, master i doktorski nivo, sve godine studija

Vrijeme održavanja: 12. aprila 2022.  – 14. maja 2022

Forma: 5 sedmica, 4h sedmično

Izvođenje nastave: Video prezentacije i interakcija putem google meet aplikacije

Maksimalan broj polaznika: 25

Moodle link kursa: link

Na kraju kursa, studenti treba da budu u stanju da kvantifikuju sušu koristeći istorijske vremenske serije. Studenti će nova znanja steći istražujući sinergije između različitih EU izveštaja  koji su fokusirani  na sušu i nestašicu vode. Sve dodatne informacije mogu se dobiti  kontaktiranjem Prof. dr Milana Gocića preko Moodle stranice kursa ili na maila adresu: milan.gocic@gaf.ni.ac.rs