Modul E

Suša u promenljivom okruženju

Nastavnik: Prof. dr Milan Gocić

Predavanja su namijenjena za: Bachelor, master i doktorski nivo, sve godine studija

Vrijeme održavanja: 10. aprila 2023.  – 14. maja 2023. godine

Forma: 5 sedmica, 4h sedmično

Izvođenje nastave: Video prezentacije i interakcija putem google meet aplikacije

Maksimalan broj polaznika: 25

Moodle link kursa: link

Na kraju kursa, studenti treba da budu u stanju da kvantifikuju sušu koristeći istorijske vremenske serije. Studenti će nova znanja steći istražujući sinergije između različitih EU izveštaja  koji su fokusirani  na sušu i nestašicu vode. Sve dodatne informacije mogu se dobiti  kontaktiranjem Prof. dr Milana Gocića preko Moodle stranice kursa ili na maila adresu: milan.gocic@gaf.ni.ac.rs

Polaznici modula E nagrađeni certifikatom

Ciklus I: 2020/2021

Ajdin Halilić, Neijra Jordamović, Daniel Rašić, Semiha Damjanović, Samra Arnaut, Adela Mujić, Almir Alić, Emir Šahinović, Amina Kasapović

Ciklus II: 2021/2022

Pezo Dželila, Emina Vlahovljak, Nedžada Zahirović, Borna Sačerić, Dejana Dumanovic, Belma Osmanagić, Ermina Ćehić, Ivana Zegnal

Ciklus III: 2022/2023

Adnan Hadžić, Antonija Kojić, Adna Hadžić, Mirza Valjevac, Alen Pavlović, Edna Gušo, Emir Delić