U dva ciklusa, prvi od 08. novembra 2021. do 20. decembra 2021. godine i drugi od 12. aprila 2022. do 24. maja 2022. godine obavljena je nastava na 5 modula u okviru MEET projekta. 

U periodu trajanja modula snimljeno je više od 80 sati video materijala, organizovano je nekoliko online prezentacija i kreirano je više od 30 didaktičkih materijala na lokalnom i engleskom jeziku.

Na modulima su učestvovali polaznici iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Od ukupno prijavljenih 160 polaznika MEET module je uspješno završilo njih 76 (48 %). Polaznici su nagrađeni certifikatom o završetku modula. U odnosu na prošlu godinu bilo je duplo više polaznika. Veoma veliki interes je bio za modul B (Klimatske promjene i njihov utjecaj na ljude i prirodne sisteme) gdje je bilo 62 prijavljena polaznika.

MEET alumni mreža čiji plan je raditi na sličnim idejama, zajedničkim istraživanjima i projektima i u budućnosti nastavila je rasti i trenutno broji 86 članova.

Treći i posljednji ciklus počinje u novembru ove godine, a prijave će biti otvorene od oktobra.

Polaznici koji su nagrađeni certifikatom po modulima:

MODUL A:

Održiva poljoprivreda (15)

Bernisa Klepo, Arijana Mušić, Aida Hadžihasanović, Mirela Mujkić, Borna Sačerić, Emir Delić, Benjamin Crljenković, Ajdin Halilić, Nermina Hasičević, Tarik Kantić, Imran Muharemović, Ajdin Avdović, Emina Vlahovljak, Nedeljka, Imamović, Hana Husejnagić

MODUL B:
Klimatske promjene i njihov utjecaj na ljude i prirodne sisteme (29)
Elma Bašić, Sanita Džino, Amina Begić, Adnan Hadžić, Ajdin Halilić, Selma Mulalić, Emir Delić, Adna Hadžić, Amila Beganović, Irhad Topovčić, Jadranka Grbovic, Amila Slijepčević, Merima Hrapović, Dika Šabanović, Mirza Valjevac, Ajla Imamović, Matea Grabovac, Anita Udovičić, Imran Muharemović, Ida Dizdar, Sanja Ljubojević, Lejla Kovačević, Ajdin Avdović, Nedeljka Imamović, Verda Zametica, Amina, Šerbo, Hana Šimenić, Tarik Kantić, Nikolina Banović
MODUL C:
Klimatski pametne poljoprivredne tehnologije i prakse u upravljanju zemljištem i vodama (15)
Helena Ereš, Ana Stanušić, Selma Mulalic, Jovana Todorović, Armin Burkić, Marija Spišić, Antonija Hunjet, Marina Marinić, Kristina Grgošević, Nikolina Kosić, Pezo Dželila, Ivan Rastija, Karolina Som, Belma Osmanagić, Sanja Kahvedžić
MODUL D:
Održivo upravljanje zemljištem i vodom (9)
Lejla Klepo, Ivana Zegnal, Ante Bubalo, Ivan Rastija, Borna Sačerić, Ana Stanušić, Belma Osmanagić, Maja Matasović, Ermina Ćehić

SMODUL E: Suša u promenljivom okruženju (9)

Pezo Dželila, Emina Vlahovljak, Nedžada Zahirović, Borna Sačerić, Dejana Dumanovic,  Belma Osmanagić, Ermina Ćehić, Ivana Zegnal

Web: https://meet.motherlandia.org/

Facebook: https://www.facebook.com/MEET.JeanMonnet

Kontakt: meet.jeanmonnet@gmail.com

Categories: Vijesti

0 Comments

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *