Publikacija I: UTICAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA KOMPONENTE VODNOG BILANSA U BOSNI I HERCEGOVINI I HRVATSKOJ

U period od 19 – 20. maja 2022. godine MEET Tim učestvovao je na devetoj međunarodnoj konferenciji WATER FOR ALL koja je održana u Osijeku, Republika Hrvatska.

Međunarodna konferencija WATER FOR ALL održava se povodom Svjetskog dana voda s ciljem prikupljanja i razmjene iskustava naučnika i stručnjaka iz oblasti upravljanja vodama, zaštite životne sredine i očuvanja vodnih resursa. Konferencija se održava od 2011. godine. Konferenciju organiziraju Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek i mreža institucija.

MEET tim na čelu sa doc. dr Sabrijom Čadro (Univerzitet u Sarajevu) i Prof. dr Monikom Marković (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) prezentovao je rad pod naslovom: CLIMATE CHANGE IMPACTS ON WATER BALANCE COMPONENTS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND CROATIA

Autori rada su svi nastavnici/predavači uključeni u MEET module. Istraživanje je publikovanao u časoposu: Agriculture & Forestry, Vol. 69 Issue 2: 101-116, 2023, Podgorica


Rad je moguće preuzeti na linku:

http://www.agricultforest.ac.me/data/20230630-08%20Cadro%20et%20al..pdf

Prezentacija rada:


Publikacija II: UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA POJAVU EKSTREMNIH SUHIH I VLAŽNIH PERIODA U BOSNI I HERCEGOVINI

31. mart 2024. – Časopis “Poljoprivreda i šumarstvo” objavio je u svom najnovijem izdanju (Vol. 70, Izdanje 1, 2024) studiju pod nazivom “Utjecaj klimatskih promjena na pojavu ekstremnih suhih i vlažnih perioda u Bosni i Hercegovini.”

Istraživanje baca svjetlo na značaj pojave suša i poplave u regiji. Uprkos tome, Bosna i Hercegovina je suočene s izazovima u prikupljanju adekvatnih informacija i analiza o ekstremnim klimatskim događajima, posebno u pogledu njihovog vremena, intenziteta, veličine, trajanja i prostornog obuhvata.

S ciljem popunjavanja ove praznine, studija je koristila precizni indeks suše SPEI za analizu i identifikaciju pojave suša i poplava. Rezultati su otkrili da su najvlažnije godine bile: 1969, 1970, 1976, 1978, 1999, 2001, 2010, 2013 i 2014. Nasuprot tome, najsušnije godine bile su 1961, 1971, 1983, 1990, 2000, 2003, 2007, 2011, 2012 i 2020.

U pogledu trajanja i prostornog obuhvata, sjeverne i zapadne regije Bosne i Hercegovine doživjele su najduži vlažni period od maja 2014. do jula 2015. U međuvremenu, centralni i južni dijelovi su vidjeli produženi vlažni period koji je trajao 19 mjeseci od februara 1969. do augusta 1970.

Najduža zabilježena suša trajala je od augusta 2011. do jula 2013. Podaci iz studije ukazuju na značajan trend prema sušnijim uslovima i aridnosti, s povećanjem suhih mjeseci za 15% u usporedbi s vlažnim mjesecima. Ovaj pomak prati smanjenje normalnih vremenskih obrazaca i porast izuzetno vlažnih mjeseci.

Autori istraživanja su:
Sabrija ČADRO, Mirza UZUNOVIĆ, Zuhdija OMEROVIĆ, Emina VLAHOVLJAK, Almira KONJIĆ and Monika MARKOVIĆ

Rad možete preuzeti na: https://www.agricultforest.ac.me/paper.php?id=3271