Ime: Doc. dr Sabrija Čadro
Funkcija u projektu: Voditelj modula
Pripadnost: Univerzitet u Sarajevu (https://www.unsa.ba/) / Poljoprivredno-prehrambeni fakultet (www.ppf.unsa.ba) / Institut za pedologiju, agrohemiju i melioracije
Pozicija: Docent / Istraživač
Naučni interes: navodnjavanje, suša, vodni bilans, evapotranspiracija, klimatske promjene, klimatski pametna poljoprivreda, bespilotne letjelice i daljinsko osmatranje.
Zemlja: Bosna i Hercegovina
Email: s.cadro@ppf.unsa.ba

OBRAZOVANJE:

  • Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Univerzitet u Sarajevu (Bosna i Hercegovina). 15.01.2015. – 10.07.2019., Doktor poljoprivrednih nauka
  • Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Univerzitet u Sarajevu (Bosna i Hercegovina). 16.04.2008. – 07.05.2014., magistar poljoprivrednih nauka, Održivo upravljanje zemljištem i ruralnim prostorom
  • Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Univerzitet u Sarajevu (Bosna i Hercegovina). 23.09.2003. – 05.02.2008., Inženjer poljoprivrede

RADNO ISKUSTVO:

  • 2019 – danas | Docent, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo (Bosna i Hercegovina).
  • 2014 – 2019 | Viši asistent, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo (Bosna i Hercegovina).
  • 2008 – 2014 | Asistent, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo (Bosna i Hercegovina).

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=LsYmC7oAAAAJ&hl=en
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Sabrija_Cadro
LinkedIn: https://ba.linkedin.com/in/sabrija-%C4%8Dadro-403b744a