Start: 01.10.2020. – Kraj: 30.09.2023. godine
Referenca projekta: 621118-EPP-1-2020-1-BA-EPPJMO-MODULE
EU Grant: 21.420 EUR
Program: Erasmus+
Ključna akcija: Jean Monnet aktivnosti
Vrsta akcije: Akademski moduli Jean Monnet

Aktivnosti u okviru modula “Savremene tehnike za osiguranje okolišne održivosti u Istočnoj Europi” skraćeno MEET, za cilj imaju prije svega podučavanje, a zatim i promociju primjene EU praksi za očuvanje prirodnih resursa uz postizanje održivog razvoja.

Glavni cilj ovog modula je izgradnja kapaciteta i podizanje svijesti o značaju zaštite životne sredine, a kroz moderne obrazovne sisteme na univerzitetima u istočnoj Europi. Ciljna skupina je javi i privatni sektor, odnosno svi zainteresovani koji studiraju ili se kroz svoj posao bave prirodnim resursima.

Ovo je modul Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Baziran je na EU praksama koje je tiču održive poljoprivrede, očuvanja okoliša, smanjenja rizika od prirodnih katastrofa i klimatskih promjena. Modul koristi savremene tehnike za prenos znanja i iskustava, podstiče učesnike da rade u interkulturalnom okruženju i daje svojim polaznicima priliku da postanu aktivan i produktivan agent promjena.

Osnovni ciljevi MEET modula su:

  1. razviti novi nastavni plan i program po uzoru na EU prakse očuvanja okoliša i upravljanja smanjenjem rizika od prirodnih katastrofa;
  2. razviti sveobuhvatan, ali user-friendly softver za analizu okoliša i upravljenje vodama;
  3. izgraditi kapacitet istraživačke zajednice u Istočnoj Evropi za bavljenje pitanjima zaštite životne sredine;
  4. podići svijest šire javnosti i kreatora politika u istočnoevropskim zemljama o globalnim ekološkim izazovima i značaju zaštite životne sredine za održivi razvoj.