Modul B

Klimatske promjene i njihov utjecaj na ljude i prirodne sisteme

Nastavnici:

dr Ognjen Žurovec

Doc. dr Sabrija Čadro

Predavanja su namijenjena za: nivo bechelora

Vrijeme održavanja: 10. aprila 2023.  – 14. maja 2023

Forma: 5 sedmica, 3h sedmično (15h)

Izvođenje nastave: Video prezentacije i interakcija putem google meet aplikacije

Maksimalan broj polaznika: 15

Moodle link kursa: link

Razumijevanje pojma klimatskih promjena i njihovih socijalnih i ekološki utjecaja. Polaznici će postati svjesni mjera ublažavanja i prilagodbe klimatskih promjena koje predstavljaju dobru praksu EU. Također, saznat će se kako imati poljoprivrednu proizvodnju koja je prilagođena klimatskim promjenama, dok je negativan utjecaj na okoliš minimaliziran. Sve dodatne informacije mogu se dobiti  kontaktiranjem dr Ognjena Žurovca preko Moodle stranice kursa ili na maila adresu: ognjen.zurovec@teagasc.ie

Polaznici modula B nagrađeni certifikatom

Ciklus I: 2020/2021

Dino Mešinović, Nina Peleksić, Elvedin Alić, Faruk Hadžić, Alen Pavlović, Amina Hasagić, Alina Omanović, Fata Jašarević, Lejla Hećimović, Zejneba Mahmutović, Adnan Jašarević, Nikolina Stojanović

Ciklus II: 2021/2022

Elma Bašić, Sanita Džino, Amina Begić, Adnan Hadžić, Ajdin Halilić, Selma Mulalić, Emir Delić, Adna Hadžić, Amila Beganović, Irhad Topovčić, Jadranka Grbovic, Amila Slijepčević, Merima Hrapović, Dika Šabanović, Mirza Valjevac, Ajla Imamović, Matea Grabovac, Anita Udovičić, Imran Muharemović, Ida Dizdar, Sanja Ljubojević, Lejla Kovačević, Ajdin Avdović, Nedeljka Imamović, Verda Zametica, Amina Šerbo, Hana Šimenić, Tarik Kantić, Nikolina Banović

Ciklus III: 2022/2023

Belma Osmanagić Velagić, Katarina Marić, Lamija Subašić, Melanie Imre, Mirjana Đundić, Azira Hrnjica, Maksida Ramić, Sumedina Spahic – Vukojevic, Edna Gušo, Muhamed Lemeš, Ermina Ćehić, Jovan Jezdimirović, Mirela Kurtović, Berina Omerdić, Davud Odobašić, Aida Šabić