SRCLET (Soil wateR CircuLation and EvapoTranspiration model) predstavlja softverski alat za proračun evapotranspiracije (ET), analizu vodnog bilansa tla (VBT), učestalosti (Us) i hidromodula navodnjavanja (q24).

MEET projektom je planirano da SRCLET bude operativan i open source besplatan softver dostupan na ovoj stranici najkasnije do kraja 2021. godine. SRCLET je programiran da radi u Windows okruženju (Windows 7 i novije verzije) na principu čarobnjaka. Grafičko sučelje softvera jednostavne je forme i korisniku nudi mogućnost odabira rada na bosanskom i engleskom jeziku. SRCLET koristi tabulirane, zarezom odvojene ili slobodnim prostorom odvojene vrijednosti u kolonama tekstualne datoteke (.txt). Rezultati proračuna su, također, prikazani u tekstualnim datotekama koje SRCLET smješta u folder projekta kojem korisnik određuje putanju i način snimanja. To je mjesečni model, tako da ulaz i izlaz predstavljaju mjesečni podaci.

Nakon odabira tipa odabira se i metoda proračuna, a nakon čega se vrši provjera ispravnosti i dovoljnosti unesenih podataka spram odabrane metode. U slučaju da su podaci nedovoljni ili neadekvatni SRCLET vrača korisnika na unos podataka.

U slučaju proračuna evapotranspiracije (ET) moguće je odabrati jednu od slijedećih metoda: 

  1. FAO-PM
  2. Thornthwaite (1948)
  3. Turc (1961)
  4. Hargreaves et al. (1985)
  5. Trajkovic (2007)

U okviru FAO-PM metode moguće je obaviti i proračun u slučaju nedostatka pojedinih klimatskih podataka procedurom koju daje Allen et al. (1998).

Od metoda vodnog bilansa tla (VBT) softver omogućava odabir jedne od sljedećih:

  1. Thornthwaite (1948)
  2. Palmer (1965)
  3. Alley (1984)
  4. Dingman (2002)
  5. McCabe i Markstrom (2007)

Na dobivenim podaci u toku izrade VBT, kao što su: M (manjak/deficit), V (višak), DRO (direktni oticaj), RO (podpovršinski oticaj), AET (aktuelna evapotranspiracija), ETc (evapotranspiracija usjeva), SNOW, itd., može se obaviti analiza učestalosti (Us). Također, moguće je direktno u SRCLET unijeti vrijednosti određenog klimatskog ili hidrološkog parametra, bez ranijeg proračuna u SRCLET-u, te na tim podacima obaviti proračun učestalosti. U konačnici, dobivene mjesečne vrijednosti se mogu izvesti kao .txt datoteka ili dalje koristiti u okviru istog projekta.

SRCLET omogućava analizu većeg broja godina istovremeno, prilagodbu vrijednosti rezerve pristupačne i lakopristupačne vode (LPV) u tlu, kao i različitih koeficijenta unutar samih metoda ET i VBT.

Zbog ograničenosti ulaznih podatka na mjesečni nivo, ovo je regionalni model, te se može isključivo koristiti na regionalnom nivou odnosno za šire područje. U budućnosti se planira nadogradnja SRCLET softverskog alata, a koja podrazumijeva dodavanje ostalih metoda proračuna ET i SWB, kao i mogućnost proračuna indeksa suše (SPI, SPEI, PDSI, itd.), analize padavina i klimatskih uslova.

ET – Evapotranspiracija;VBT – Vodni bilans tla; Us – Učestalost; q24 – hidromodul navodnjavanja; FAO-PM  – Penman-Monteith (Allen et al., 1998); THOR – Thornthwaite (1948); HS – Hargreaves-Samani (1985); TRAJ – Trajkovic (2007); z – nadmorska visina; 0N – Sjeverna geografska širina; uzvisina mjerenja brzine vjetra (m); „as+bs– Ångström koeficijenti; kRs – Empirijski koeficijent za korekciju sunčevog zračenja; „Tmean + 17,8“ – Trajkovićev empirijski koeficijent; RLPV – Rezerva lakopristupačne vode; Ss, Su – vodni kapaciteti, Aa – Koeficijent direktnog oticaja; – Koeficijent viška (Qi).