EARSMUS+ Jean Monnet projekat odobren za finansiranje u sklopu EU Jean Monnet 2020 aktivnosti (JMA2020, poziv EAC/A02/2019), a pod nazivom “Savremene tehnike za osiguranje okolišne održivosti u istočnoj Europi” ili skraćeno MEET, na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu realizira se već treću godinu i trenutno je u završnoj fazi.

Osnovni ciljevi MEET projekta:

 • razviti novi nastavni plan i program po uzoru na EU prakse očuvanja okoliša i upravljanja smanjenjem rizika od prirodnih katastrofa;
 • razviti sveobuhvatan, ali user-friendly softver za analizu okoliša i upravljenje vodama;
 • izgraditi kapacitet istraživačke zajednice u Istočnoj Evropi za bavljenje pitanjima zaštite životne sredine;
 • podići svijest šire javnosti i kreatora politika u istočnoevropskim zemljama o globalnim ekološkim izazovima i značaju zaštite životne sredine za održivi razvoj.

Iako je projekat započeo u teškim uslovima COVID-19 pandemije, voditelj projekta Sabrija Čadro i internacionalni Tim (https://meet.motherlandia.org/bs/tim/) učesnika koji čine Monika Marković (Hrvatska), Milan Gocić (Srbija), Ognjen Žurovec (Irska) i Mirza Uzunović (Bosna i Hercegovina), uspjeli su realizirati većinu planiranih aktivnosti.  

Kreirana je web stranica projekta (https://meet.motherlandia.org/bs/o-projektu/), zvanična kontakt e-mail adresa (meet.jeanmonnet@gmail.com), YouTube kanal (https://www.youtube.com/@MEETJeanMonnet) te Facebook stranica (https://www.facebook.com/MEET.JeanMonnet/) koja trenutno ima 292 pratioca.

Nastavne aktivnosti su završile u maju 2023. godine.  Rezultati su izvanredni. Kreiran je nastavni plan za pet nastavnih modula:

 1. Modul A – Održiva poljoprivreda (https://meet.motherlandia.org/bs/modul-a/)
 2. Modul B – Klimatske promjene i njihov utjecaj na ljude i prirodne sisteme (https://meet.motherlandia.org/bs/modul-b/)
 3. Modul C – Klimatski pametne poljoprivredne tehnologije i prakse u upravljanju zemljištem i vodama (https://meet.motherlandia.org/bs/modul-c/)
 4. Modul D – Održivo upravljanje zemljištem i vodom (https://meet.motherlandia.org/bs/modul-d/)
 5. Modul E – Suša u promenljivom okruženju (https://meet.motherlandia.org/bs/modul-e/)

Kreiran je opsežan nastavni materijal, a koji je pripremljen u tri dokumenta:

 1. Savremene tehnike za osiguranje okolišne održivosti sa fokusom na održivu poljoprivredu
 2. Održivo upravljanje vodnim i zemljišnim resursima
 3. Suša u promenljivom okruženju

Nastavni materijal se preuzeti na linku: https://meet.motherlandia.org/bs/nastava/

Nastav je obavljana preko video predavanja kao i direktnih kontakt sati. Nastavni materijal (prezentacije) na YouTube kanalu projekta pogledana su 8.075 puta, uz 2502 sati gledanja i 888 lajkova (https://www.youtube.com/@MEETJeanMonnet). Samo dio video materijala je dostupan kao javni materijal, međutim ostatak prezentacija možete pogledati na zahtjev upućen prema voditelju projekta na e-mail: meet.jeanmonnet@gmail.com.

Projektnim planom je predviđeno učešće 188 polaznika, međutim ovaj broj je nekoliko puta premašen, jer se na nastavne module prijavilo više od 400 polaznika.  Od ovoga broja 195 osoba je uspjelo završiti različite MEET module i kao nagradu dobiti certifikat o pohađanju. Polaznici su bili iz cijelog regiona, odnosno Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Lista svih polaznika po Modulima i godinama pohađanja dostupna je na stranicama modula: https://meet.motherlandia.org/bs/modul-a/

Kreirana je mreža „MEET alumniji“, koju čine osobe koje su sa uspjehom završile neki od pet MEET modula. Osnova uloga mreže je osiguranje nastavka zajedničkog rada na istraživanjima i projektima vezanim sa ekološkim izazovima i značaju zaštite životne sredine za održivi razvoj. Mreža broji 124 člana, 93 su ženske osobe, a 31 muške. Prema zemljama u raginu najbrojniji su učesnici iz Bosne i Hercegovine njih 88, zatim Hrvatske 28, Srbije 5 i Crne Gore 3.

Na osnovu interne evaluacije nastavnih modula i prodavača, a koja je obavljana nakon završetka svakog ciklusa nastavnih aktivnosti, polaznici su u većini slučajeva davali visoku ocjenu.

Pored nastave projektom su predviđene i istraživačke aktivnosti (https://meet.motherlandia.org/bs/istrazivanje/), koje podrazumijevaju tri naučna rada publikovana u međunarodnim časopisima te prisustvo na internacionalnoj naučnoj konferenciji.

U period od 19 – 20. maja 2022. godine MEET Tim učestvovao je na devetoj međunarodnoj konferenciji WATER FOR ALL koja je održana u Osijeku, Republika Hrvatska. MEET tim na čelu sa voditeljom projekta Sabrijom Čadro (Univerzitet u Sarajevu) i Monikom Marković (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) prezentovao je rad pod naslovom: Climate Change Impacts on Water Balance Components in Bosnia and Herzegovina and Croatia. Rad je kasnije publikovan u međunarodnom časopisu Agriculture & Forestry, Vol. 69 Issue 2: 101-116, 2023, Podgorica i dostupan je na linku: http://www.agricultforest.ac.me/data/20230630-08%20Cadro%20et%20al..pdf

U toku je izrada dva preostala rada, gdje se jedan fokusira na korištenje klimatskih projekcija sa Copernicus baze podataka (CORDEX klimatski modeli), a drugi na procjene vodnih manjkova u različitim pedo-klimatskim uslovima u Bosni i Hercegovini.

Kruna projekta jeste kreiranje desktop softverskog alata SRCLET (Soil wateR CircuLation and EvapoTranspiration software) koji će omogućivati proračun različitih klimatskih parametara te kreiranje novih modela proračuna. SRCLET je trenutno u fazi finalnih priprema i provjere unesenih modela. Nakon završetka SRCLET će biti dostupan kao „Open surce“ besplatni softver dostupan svima (https://meet.motherlandia.org/bs/srklet/).

Vezano za SRCLET jeste i knjiga koja će sadržavati pojašnjenja svih matematičkih modela koji postoje u softveru, kao i priprema Webinara i YouTube video materijala kojim će se na praktičnim primjerima prikazati šta sve SRCLET može i kako ga koristiti.

Knjiga u digitalnom format i webinar kao i sam softverski alat će biti dostupni preko web stranice projekta potpuno besplatno.

Categories: Vijesti

0 Comments

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *