Modul D

Održivo upravljanje zemljištem i vodom

Nastavnici:

Doc. dr Sabrija Čadro

Prof. dr Monika Marković

Doc. dr Mirza Uzunović

Trening je namijenjen za: Nivo doktora nauka

Vrijeme održavanja: 07. marta 2023.  – 08. aprila 2023. godine

Forma: 5 sedmica, 3h sedmično (15h)

Izvođenje nastave: Video prezentacije i interakcija putem google meet aplikacije

Maksimalan broj polaznika: 5

Moodle link kursa: link

Nakon predavanja sudionici će moći provesti samostalno istraživanje na temu održivog upravljanja tlom i vodnim resursima. Stečena znanja i iskustva u primjeni softvera, njihovom razvoju, upotrebi bespilotnih letjelica (dronova) i prostornom predstavljanju dobivenih podataka pružiti će snažne temelje za njihov dalji profesionalni razvoj u savremenom svetu. Sve dodatne informacije mogu se dobiti  kontaktiranjem Doc. dr Sabrije Čadro preko Moodle stranice kursa ili na maila adresu: s.cadro@ppf.unsa.ba

Polaznici modula D nagrađeni certifikatom

Ciklus I: 2020/2021

Helena Žalac, Alina Omanović, Goran Herman

Ciklus II: 2021/2022

Lejla Klepo, Ivana Zegnal, Ante Bubalo, Ivan Rastija, Borna Sačerić, Ana Stanušić, Belma Osmanagić, Maja Matasović, Ermina Ćehić

Ciklus III: 2022/2023

Adnan Hadžić, Jasmina Stevanović, Adna Hadžić, Sanita Džino, Dželila Pezo, Antonija Kojić, Nermina Hasičević, Emir Delić, Mirza Valjevac, Lara Kajan, Irhad Topovčić, Imran Muharemović, Dika Šabanović, Meksida Ramić,, Sanja Ljubojević