Modul C

Klimatski pametne poljoprivredne tehnologije i prakse u upravljanju zemljištem i vodama

Nastavnici:

Prof. dr Monika Marković

Doc. dr Sabrija Čadro

Trening je namijenjen za: Nivo mastera

Vrijeme održavanja: 07. novembra 2022.  – 09. decembra 2022. godine

Forma: 5 sedmica, 4h sedmično (20h)

Izvođenje nastave: Video prezentacije i interakcija putem google meet aplikacije

Maksimalan broj polaznika: 10

Moodle link kursa: link

Nakon predavanja sudionici će razumjeti šta je klimatski pametna poljoprivreda i kako može pomoći u zaštiti okoliša i održivom razvoju zemalja Istočne Evrope. Osnovni standardi i metode za upravljanje zemljištem i vodama zajedno sa novim – modernim tehnikama za obradu i provjeru podataka bit će predstavljeni na lako razumljiv način. Predavanja će pomoći polaznicima da se upoznaju sa širokim mogućnostima koje tehnologija može ponuditi kada je u pitanju zaštita okoliša.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti  kontaktiranjem prof. dr Monike Marković preko Moodle stranice kursa ili na maila adresu:monika.markovic@fazos.hr