Modul C

Klimatski pametne poljoprivredne tehnologije i prakse u upravljanju zemljištem i vodama

Nastavnici:

Prof. dr Monika Marković

Doc. dr Sabrija Čadro

Trening je namijenjen za: Nivo mastera

Vrijeme održavanja: 07. novembra 2022.  – 09. decembra 2022. godine

Forma: 5 sedmica, 4h sedmično (20h)

Izvođenje nastave: Video prezentacije i interakcija putem google meet aplikacije

Maksimalan broj polaznika: 10

Moodle link kursa: link

Nakon predavanja sudionici će razumjeti šta je klimatski pametna poljoprivreda i kako može pomoći u zaštiti okoliša i održivom razvoju zemalja Istočne Evrope. Osnovni standardi i metode za upravljanje zemljištem i vodama zajedno sa novim – modernim tehnikama za obradu i provjeru podataka bit će predstavljeni na lako razumljiv način. Predavanja će pomoći polaznicima da se upoznaju sa širokim mogućnostima koje tehnologija može ponuditi kada je u pitanju zaštita okoliša.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti  kontaktiranjem prof. dr Monike Marković preko Moodle stranice kursa ili na maila adresu:monika.markovic@fazos.hr

Polaznici modula C nagrađeni certifikatom

Ciklus I: 2020/2021

Dino Mešinović, Emina Vlahovljak, Emina Čakić, Mirela Mujkić, Aleksandar Vasilić, Benjamin Crljenković, Borna Sačerić, Semiha Damjanović, Nermina Hasičević

Ciklus II: 2021/22

Helena Ereš, Ana Stanušić, Selma Mulalic, Jovana Todorović, Armin Burkić, Marija Spišić, Antonija Hunjet, Marina Marinić, Kristina Grgošević, Nikolina Kosić, Pezo Dželila, Ivan Rastija, Karolina Som, Belma Osmanagić, Sanja Kahvedžić

Ciklus III: 2022/23

Zuhdija Omerović, Lejla Klepo, Muhamed Lemeš, Emir Delić, Adnan Hadžić, Anja Begović, Sara Gavrilović, Dejana Dumanović, Mario Štrok, Brigita Plander, Mateo Babaja, Bakir Šakić, Adna Hadžić, Nedeljka Imamović, Sanja Ljubojević, Davud Odobašić, Naida Mahmić, Lamija Durić, Majda Šljivar, Izabela Novaković, Aldin Ibrišimović, Željka Galić, Nermin Hasanović, Suzana Stoimenov, Jadranka Grbović