Modul „Održivo upravljanje zemljištem i vodom – D“ trajao je od 07. marta 2023.  do 21. aprila 2023. godine, a moduli „Klimatske promjene i njihov utjecaj na ljude i prirodne sisteme – B“ „Suša u promenljivom okruženju – E“ od 10. aprila 2023.  do 25. maja 2023. godine.

Na modulima su učestvovali polaznici iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Na trećem ciklus modula B imali smo 31 polaznika, od kojih je 16 završilo modul. Na modulu D bilo je prijavljenih 28, a modul je završilo njih 15, dok smo na modulu E imali 13 prijavljenih, a sedam koji su modul završili sa uspjehom.

Kao dodatna aktivnost MEET projekta jeste i razvijanje mreže – alumnija polaznika. Ova mreže nakon završetka sva tri ciklusa edukacija broji 124 člana! Od ovog broja, 88 članova je iz Bosne i Hercegovine, 28 iz Hrvatske, pet iz Srbije i tri iz Crne Gore. Interesantno je spomenuti da su od svih članova 75% žene, a 25 % muškarci.

Kao predavači u okviru modula D učestvovali su Doc. dr Sabrija Čadro, Prof. dr Monika Marković, Doc. dr Mirza Uzunović. Ukupno je na ovom moduli snimljeno preko 15h nastavnog materijala, dok je dio nastave održan direktno (4h). Polaznici su nakon završetka nastave polagali test kojim su potvrdili stečeno znanje.

Na modulu B, nastavnici su bili dr Ognjen Žurovec i Doc. dr Sabrija Čadro. Snimljeno je preko 20h video predavanja. Provjera znanja je bila u obliku testa. 

Modul E, vodio je Prof. dr Milan Gocić. Modul je imao preko 20h nastavnog materijala. Kao i više od 4h utrošene na prezentiranje studentskih zadataka i diskusiju.

Polaznici MEET modula koji su nagrađeni certifikatom:

D: Održivo upravljanje zemljištem i vodom (15)

Adnan Hadžić, Jasmina Stevanović, Adna Hadžić, Sanita Džino, Dželila Pezo, Antonija Kojić, Nermina Hasičević, Emir Delić, Mirza Valjevac, Lara Kajan, Irhad Topovčić, Imran Muharemović, Dika Šabanović, Meksida Ramić, Sanja Ljubojević

B: Klimatske promjene i njihov utjecaj na ljude i prirodne sisteme (16)

Belma Osmanagić Velagić, Katarina Marić, Lamija Subašić, Melanie Imre, Mirjana Đundić, Azira Hrnjica, Meksida Ramić, Sumedina Spahic – Vukojevic, Edna Gušo, Muhamed Lemeš, Ermina Ćehić, Jovan Jezdimirović, Mirela Kurtović, Berina Omerdić, Davud Odobašić, Aida Šabić

E: Suša u promenljivom okruženju (7)

Adnan Hadžić, Antonija Kojić, Adna Hadžić, Mirza Valjevac, Alen Pavlović, Edna Gušo, Emir Delić

Categories: Vijesti

0 Comments

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *