Počinje II ciklus MEET modula!

U novembru počinje drugi ciklus predavanja u sklopu EARSMUS+ Jean Monnet projekta pod nazivom “Savremene tehnike za osiguranje okolišne održivosti u Istočnoj Europi” ili skraćeno MEET. U toku zimskog semestra aktivni su slijedeći moduli: Modul Read more…

Ko i kako se može prijaviti na MEET module?

Nastavne aktivnosti će se izvoditi u obliku standardnog univerzitetskog kurikuluma (online) i nuditi se studentima bechelor, master ili doktorskog postdiplomskih studija, široj javnosti, uključujući NVO, sektor javne uprave, kao i privatnih organizacija koje se bave Read more…