Ko i kako se može prijaviti na MEET module?

Nastavne aktivnosti će se izvoditi u obliku standardnog univerzitetskog kurikuluma (online) i nuditi se studentima bechelor, master ili doktorskog postdiplomskih studija, široj javnosti, uključujući NVO, sektor javne uprave, kao i privatnih organizacija koje se bave Read more…

MEET: Upoznajmo se!

EARSMUS+ Jean Monnet projekat pod nazivom “Savremene tehnike za osiguranje okolišne održivosti u istočnoj Europi” ili skraćeno MEET, nakon održanog Kick-off sastanak (22. decembar 2020 godine) zvanično je i počeo sa radom. Glavni cilj ovog Read more…