U periodu od 08. novembra 2021. do 04. decembra 2021 .godine održane su nastavne aktivnosti na modulima A (Održiva poljoprivreda) i C (Klimatski pametne poljoprivredne tehnologije i prakse u upravljanju zemljištem i vodama).

Na modulima su učestvovali polaznici iz Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Na modul A prijavilo se 25 učesnika, a modul je uspješno završilo njih 15. Na modulu C imali smo 26 polaznika, a njih 15 je modul uspješno završilo. Polaznici su dobili certifikat kao potvrdu uspješnog završetka.

Kao prodavači u okviru modula A učestvovali su dr. Ognjen Žurovec, doc. dr. Mirza Uzunović i doc. dr Sabrija Čadro. Ukupno je na ovom moduli snimljeno 9h nastavnog materijala, dok je dio nastave održan direktno (6h). Polaznici su nakon završetka nastave polagali test kojim su potvrdili stečeno znanje.

Na modulu C, nastavnici su bili Prof. dr Monika Marković i Doc. dr. Sabrija Čadro. Snimljeno je preko 14h video predavanja. Na kraju modulu polaznici su odabrali teme radnih zadataka i kroz dva direktna susreta 17. i 20. decembra 2021. godine svoje radne zadatke su prezentovali nastavnicima i kolegama na modulu.

Većina polaznika završetkom modula pristala je biti i dio alumni mreže čiji plan je nastaviti raditi na sličnim idejama, zajedničkim istraživanjima i projektima i u budućnosti. Tako da sada nakon dvije godine MEET projekta ova mreža ima preko 80 članova.

U proljeće naredne godine počinju i moduli B (Klimatske promjene i njihov utjecaj na ljude i prirodne sisteme), D (Održivo upravljanje zemljištem i vodom) i E (Suša u promenljivom okruženju).

Polaznici koji su nagrađeni certifikatom po modulima:

A: Održiva poljoprivreda (15)

Zlatni: Bernisa Klepo, Arijana Mušić, Aida Hadžihasanović, Mirela Mujkić

Srebreni: Borna Sačerić, Emir Delić, Benjamin Crljenković, Ajdin Halilić

Bronzani: Nermina Hasičević, Tarik Kantić, Imran Muharemović, Ajdin Avdović, Emina Vlahovljak, Nedeljka Imamović, Hana Husejnagić

C: Klimatski pametne poljoprivredne tehnologije i prakse u upravljanju zemljištem i vodama (15)

Zlatni: Helena Ereš, Ana Stanušić, Selma Mulalic, Jovana Todorović, Armin Burkić, Marija Spišić, Antonija Hunjet, Marina Marinić, Kristina Grgošević, Nikolina Kosić, Pezo Dželila,

Srebreni: Ivan Rastija, Karolina Som, Belma Osmanagić

Bronzani: Sanja Kahvedžić

Web: https://meet.motherlandia.org/

Facebook: https://www.facebook.com/MEET.JeanMonnet

Kontakt: meet.jeanmonnet@gmail.com

Categories: Vijesti

0 Comments

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *