Počinje II ciklus MEET modula!

U novembru počinje drugi ciklus predavanja u sklopu EARSMUS+ Jean Monnet projekta pod nazivom “Savremene tehnike za osiguranje okolišne održivosti u Istočnoj Europi” ili skraćeno MEET. U toku zimskog semestra aktivni su slijedeći moduli: Modul A – Održiva poljoprivreda (bechelor nivo) https://meet.motherlandia.org/bs/modul-a/ Modul C – Klimatski pametne poljoprivredne tehnologije i Read more…