EARSMUS+ Jean Monnet projekat pod nazivom “Savremene tehnike za osiguranje okolišne održivosti u istočnoj Europi” ili skraćeno MEET, nakon održanog Kick-off sastanak (22. decembar 2020 godine) zvanično je i počeo sa radom.

Glavni cilj ovog modula je izgradnja kapaciteta i podizanje svijesti o značaju zaštite životne sredine, a kroz moderne obrazovne sisteme na univerzitetima u istočnoj Europi. Ciljna skupina je javi i privatni sektor, odnosno svi zainteresovani koji studiraju ili se kroz svoj posao bave prirodnim resursima.

Ovo je modul Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Baziran je na EU praksama koje je tiču održive poljoprivrede, očuvanja okoliša, smanjenja rizika od prirodnih katastrofa i klimatskih promjena. Modul koristi savremene tehnike za prenos znanja i iskustava, podstiče učesnike da rade u interkulturalnom okruženju i daje svojim polaznicima priliku da postanu aktivan i produktivan agent promjena.

MEET nudi slijedećih 5 nastavnih modula:

Modul A – Održiva poljoprivreda

Modul B – Klimatske promjene i njihov utjecaj na ljude i prirodne sisteme

Modul C – Klimatski pametne poljoprivredne tehnologije i prakse u upravljanju zemljištem i vodama

Modul D – Održivo upravljanje zemljištem i vodom

Modul E – Suša u promenljivom okruženju

Nastavne aktivnosti će se izvoditi u obliku standardnog univerzitetskog kurikuluma i nuditi se studentima bechelor, master ili doktorskog postdiplomskih studija, široj javnosti, uključujući NVO i sektor javne uprave, kao u Bosni i Hercegovini tako i u zemljama okruženja.

Nastavne aktivnosti izvodit će se putem mrežne platforme Moodle u obliku video prezentacija, te izravnih kontakt predavanja preko google meet aplikacije.

Predavači dolaze sa Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Univerzitet u Nišu, Teagasc instituta u Irskoj i Univerziteta u Sarajevu.

Nastav će se odvijati na lokalnim jezicima (bosanski, hrvatski i srpski).

Učestvovanje u modulima je potpuno besplatno, a nakon njihovog uspješnog završetka polaznici dobivaju certifikat o završenom modulu.

Početkom februara na stranici projekta (https://meet.motherlandia.org/) biće otvoren konkurs za prijavu, a nastavne aktivnosti počinju od 08. marta 2021. godine.

Da dodatne informacije kontaktirajte voditelja projekta na mail:

s.cadro@ppf.unsa.ba

Categories: Vijesti

0 Comments

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *